PPT - laboratórna a priemyselná technika

Spoločnosť PPT – laboratórna a priemyselná elektronika spol. s r.o. vznikla v roku 1990. Už pri svojom vzniku si dala za cieľ navrhovať , vyvíjať a vyrábať špeciálne jednoúčelové zariadenia určené pre priemysel. V začiatkoch to boli predovšetkým malé ultrazvukové zariadenia, pričom spoločnosť používala vlastné ultrazvukové zdroje. Súbežne s UZ čistením sa v spoločnosti navrhovali a vyrábali špeciálne leptacie a čistiace boxy pre polovodičový priemysel. Z dôvodu rastu spoločnosti sa rozšírila výroba o zariadenia určené na mokré procesy pre výrobu dosiek plošných spojov. V súčasnej dobe sa táto výroba stala nosnou. Základným spoločným znakom našich výrobkov je snaha o maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Z toho dôvodu nami navrhnuté technické riešenie konzultujeme s odberateľom. Na základe jeho požiadaviek ho upravujeme a tak zabezpečujeme optimálnu konštrukciu, kvalitu technického riešenia a ľahkosť ovládania pre obsluhu. Tento postup umožňuje optimalizovať cenu zariadenia, nakoľko zákazník si kúpi iba to, čo požaduje