Automatické linky

Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom a výrobou zariadení určených pre chemický priemysel so zameraním na výrobu polovodičových prvkov. Tieto zariadenia sú určené na konkrétnu aplikáciu pre konkrétneho odberateľa. Z tohto dôvodu vzniká riešenie v spolupráci so zákazníkom. Podľa našich predstáv navrhneme zákazníkovi riešenie, ktoré on potom upravuje podľa svojich predstáv, takže výsledkom je zariadenie, ktoré mu vyhovuje.

V niektorých prípadoch je potrebné zariadenie riešiť ako automatické. Ide o prípady, keď je potreba dosiahnuť vysokú opakovateľnosť alebo presnosť technologického procesu. Taktiež pri potrebe vysokej výrobnej kapacity je toto riešenie ideálne.