Ručné linky

Tieto zariadenia sú určené výrobcom dosiek plošných spojov – DPS. Používajú sa na základné operácie pri výrobe DPS, pri ktorých sa vytvárajú rôzne povrchové úpravy, napr. galvanická meď, chemické zlato, chemický cín, zvodivenie otvorov atď. Pohyb DPS cez zariadenie je zabezpečený pomocou závesov alebo košov. Košová technika umožňuje dosiahnuť veľkú výrobnú kapacitu pri malých rozmeroch zariadenia.

Pohyb DPS cez zariadenie zabezpečuje obsluha, ktorá ich postupne vkladá do jednotlivých vaní s roztokmi. Problém s odstránením vzduchových bublín z povrchu DPS je riešený pomocou vibrátorov, ktoré môžu byť v každej pozícii.

Zariadenia s ručnou dopravou DPS sú určené pre výrobu s nižšou kapacitou, prípadne na skúšanie nových technológií.