Pomocné zariadenia

Pri zariadeniach používaných pri výrobe dosiek plošných spojov – DPS sú potrebné ešte ďalšie pomocné zariadenia napr. zariadenie na nakladanie a odoberanie DPS, filtračné aparáty, ionexový filter atď