Vertikálne linky

Tieto zariadenia sú určené výrobcom dosiek plošných spojov – DPS. Používajú sa na základné operácie pri výrobe DPS, pri ktorých sa vytvárajú rôzne povrchové úpravy, napr. galvanická meď, chemické zlato, chemický cín, zvodivenie otvorov atď. Pohyb DPS cez zariadenie je zabezpečený pomocou závesov alebo košov. Košová technika umožňuje dosiahnuť veľkú výrobnú kapacitu pri malých rozmeroch zariadenia.

Pohyb DPS cez zariadenie zabezpečuje dopravný systém, ktorý ich postupne vkladá do jednotlivých vaní s roztokmi. Problém s odstránením vzduchových bublín z povrchu DPS je riešený pomocou vibrátorov, ktoré môžu byť v každej pozícii.

Automatická doprava DPS cez zariadenie má veľký vplyv na kvalitu dosiek. Vylučuje chybu, ktorú do procesu vkladá človek a taktiež šetrí jeho prácu pri zvýšení kapacity celého zariadenia. V zariadeniach sa používa riadenie dopravníka buď pomocou programu s pevným alebo s pohyblivým krokom. Pri pohyblivom kroku obsluha môže nastaviť ľubovoľný technologický čas v danej pracovnej pozícii, prípadne nastaviť poradie pracovných pozícií.