Horizontále linky

Tieto zariadenia sú určené výrobcom dosiek plošných spojov – DPS. Používajú sa na základné operácie pri výrobe DPS, pri ktorých sa vytvárajú rôzne povrchové úpravy napr. leptanie, stripovanie, vyvolávanie, čistenie atď. Pohyb DPS je zabezpečený pomocou horizontálnej valčekovej dopravnej dráhy. Obsluha kladie DPS na dráhu vo vstupnom module. DPS ďalej postupujú cez zariadenie, pričom prechádzajú cez pracovné zóny. Tie sú buď postrekové alebo so zvýšenou pracovnou hladinou. Pri postrekoch sa na DPS rozstrekuje kvapalina z oboch strán pomocou trysiek. Ak je to z technologických dôvodov potrebné, zariadenie umožňuje aj pohyb trysiek. Pri zvýšenej pracovnej hladine postupuje DPS cez túto zónu ponorená v pracovnom roztoku. Toto zabezpečuje čerpadlo, ktoré plní vaničku v dopravnej dráhe. V prípade potreby je zariadenie vybavené ešte sušiacim modulom, ktorý zabezpečuje usušenie DPS.