Polovodičový priemysel

Jednoúčelovým špeciálnym zariadeniam pre polovodičový priemysel sa naša spoločnosť venuje od svojho vzniku. Ide hlavne o celoplastové leptacie a čistiace zariadenia, ktoré môžu byť prevedené ako automatické alebo s ručnou obsluhou. V týchto zariadeniach sa používajú často vysoko agresívne kvapaliny, čo zvyšuje nároky na materiálové vlastnosti, prevedenie a aj technické riešenie. Z dôvodu umiestenia niektorých zariadení v čistých priestoroch, musia tieto spĺňať ďalšie náročné požiadavky, čo opäť zvyšuje nároky na materiál a aj konštruk