Dosky plošných spojov

Nosnou časťou našej výroby sú zariadenia pre mokré procesy pri výrobe dosiek plošných spojov. Ide hlavne o zariadenia, v ktorých sa mokrou cestou – ponorom alebo postrekom upravuje povrch dosiek plošných spojov. Pri konzultácií so zákazníkom sa rozhoduje či bude zariadenie horizontálne alebo vertikálne, akú technológiu bude využívať, stupeň jeho automatizácie a podľa priestorov zákazníka aké maximálne rozmery sú prípustné.

Vlastnosti zariadenia